Prečo sa rozhodnúť pre zrubový dom?

Prečo zrubový dom?


Zrubový dom je síce „iný“ ako tie, s ktorými sa bežne denne stretávame, no celková obľúbenosť stavieb z dreva stúpa a možno o pár rokov už nebude len stavbou v dedinskom, rekreačnom a horskom teritóriu, ale uvidíme ho bežne aj v mestských častiach. Prečo zrubový dom? Na túto otázku síce neexistuje jednoznačná odpoveď, no z ekonomicko – technologicko – ekologického pohľadu dospejeme k množstvu naozaj zaujímavých faktov.


Odborníci vedia, že drevo je obnoviteľný, krásny stavebný materiál, ktorý vo veľkej miere pomáha bojovať proti zmenám klímy. Je tiež odolný, univerzálny a nákladovo efektívny. Poďme sa teda spolu pozrieť na faktory, ktoré by ste mali vedieť, ak sa rozhodujete pre stavbu zrubového domu.


Na prvom mieste je ekológia. Na výrobu a spracovanie dreva sa využíva oveľa menej energie, než na výrobu väčšiny ostatných stavebných materiálov, takže proces spracovania dreva zanecháva v našom ovzduší oveľa menej emisií a nečistôt, ako napríklad výroba prefabrikantov a tvárnic. Drevo môže byť použité, ako náhrada materiálov,  ktoré ku svojmu vzniku potrebujú fosílne palivá. Navyše drevo samo o sebe viaže oxid uhličitý, voľne sa nachádzajúci v ovzduší. Platí to rovnako pre stromy, ale aj pre výrobky z dreva.
Zrubový dom je teda ekostavba a po celú dobu svojej životnosti viaže v sebe karbón. Ten podľa výskumov tvorí 50% hmotnosti sušiny.


Pojem  obnoviteľný zdroj vo vzťahu k drevnej hmote hovorí v podstate o tom, že lesy boli, sú a budú. Plánovanou ťažbou uvoľňujú „dospelé“ stromy miesto mladým porastom, ktoré budú opäť dodávať do ovzdušia kyslík. Rastúci dopyt po výrobkoch z dreva má tiež za následok nárast  počtu hektárov dobre obhospodarovaných lesov, kde hrá prím kvalitná drevina a nie divoko rastúce stromy, napadnuté škodcami. Z tých by sa veru zrubový dom, v ktorom sa dá bývať, postaviť nedal. Kvalitná drevná hmota ukrýva v sebe odolný stavebný materiál, ktorého vlastnosti vylepšujú moderné prostriedky na ochranu dreva. Tieto sú nielen ekologické, ale pri vhodnej starostlivosti zvyšujú trvácnosť stavby zrubového domu a tak môže trvať naozaj stovky rokov, kým bude dom z dreva nenávratne poškodený vonkajšími vplyvmi.


Technologické zaujímavosti: Štrukturálne je drevo veľmi silné. Porovnanie mäkkého borovicového dreva s oceľou a betónom ukázalo, že drevo má silu k hmotnostnému pomeru o 20% vyššiu, než konštrukčná oceľ a štyri až päťkrát vyššiu než železobetón (v tlaku). Odpoveď na otázku, ako zatepliť zrubový dom prináša ďalší výskum, ktorý si vzal na mušku práve tepelné straty stavieb z dreva. Podľa výsledkov tohto výskumu zrubový dom nie je potrebné zatepliť – drevo je samo o sebe prírodný izolant kvôli svojej bunkovej štruktúre, vyplnenej vzduchovými bublinami. Všeobecne platí, že kvalitné drevo je 15 krát lepším izolantom, ako murivo, 400 krát lepšie, ako oceľ a 1770 krát lepšie, než hliník. Vypočítaním nákladov na rôzne stenové systémy, postavené systémom rámovania vyplynulo, že pokiaľ ide o priame náklady na výstavbu, vyhráva opäť drevo a drevené rámy sú stále najefektívnejším riešením.

Pri rozhodovaní o stavbe zrubového domu sa poraďte s odoborníkmi s niektorej renomovanej firmy, ktorá má dostatok skúseností. Takúto firmu nájdete aj v zozname stavebných firiem pre Realizácie stavieb a výstavbu na Stavebnik.sk Týmto firmám môžete tiež zaslať žiadosť o cenovú ponuku cez dopytový systém.


V prospech zrubových domov hovorí aj to, že vzhľadom k špecifickému stavebnému materiálu z dreva sa tento vyrába najčastejšie na regionálnej úrovni a tak voľba stavby zrubového domu znamená podporu miestnych (domácich) pracovných príležitostí  pre ľudí od drevorubačov cez remeselníkov, stolárov a podobne.


Stavby zrubových domov sú rýchle a efektívne. Na Zemi nie je veľa klimatických pásiem, kde by nemohli byť postavené. A ak vám pripadajú až priveľmi tradičné, verte, že v súčasnosti je možné postaviť z dreva doslova futuristické stavby s moderným dizajnom a predsa s „tvárou“ zrubu.

Tiež by vás mohol zaujímať článok Fínske zruby

(i.n)